Wspomaganie zarządzania

Wycena majątku i inwentaryzacja

Świadczymy także usługi ustalenia stanów oraz wyceny poszczególnych składników majątku jednostki. Dotyczy to w szczególności wyceny dla potrzeb wnoszonych aportów, łączenia i podziału jednostek, w tym także przy sporządzanych sprawozdaniach likwidacyjnych.