Doradztwo gospodarcze

Na zlecenie kadry kierowniczej, służb finansowo-księgowych, potencjalnych przedsiębiorców prowadzimy usługi szeroko rozumianej obsługi podatkowej:

przeglądy i oceny przygotowywanych deklaracji podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS,
doradztwo w zakresie opodatkowania obywateli zagranicznych zatrudnianych w Polsce,
wspomaganie i pomoc naszych klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi i innymi instytucjami sprawującymi kontrolę w zakresie rozliczeń budżetowych,
sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

Doradztwo organizacyjno prawne

Mając na uwadze potrzeby sprawnej organizacji oferujemy naszym klientom pomoc w rozpoczęciu działalności, co w szczególności oznacza pomoc w wyborze formy prawnej, założeniu i rejestracji firmy, podziale kompetencji pomiędzy jednostki organizacyjne, ułożenie budżetów finansowych, wdrożenia systemów ewidencji, budowę planów kont, organizację obiegu dokumentów. Prowadzimy także doradztwo w zakresie łączenia jednostek (tj. wyboru ścieżki prawnej oraz pomocy w zmianach organizacji ewidencji i systemów działalności) oraz organizacji likwidacji przedsiębiorstw (w tym minimalizacji kosztów likwidacji oraz wyboru sposobu przeprowadzenia likwidacji). Na zlecenie naszych klientów prowadzamy także postępowania likwidacyjne oraz upadłościowe.

Doradztwo inwestorskie

W ramach szeroko pojętego doradztwa, nasza firma proponuje współpracę w ocenie opłacalności planowanej inwestycji, doradztwo z zakresu pozyskania źródeł finansowania, przygotowywanie analiz kosztów i cen, ustalenie progów rentowności oraz przygotowanie budżetów kosztowych. Oferujemy  pomoc w planowaniu bieżącym i opracowywaniu strategii gospodarowania majątkiem w długim okresie czasu. Pomagamy także w przygotowaniu na podstawie danych przedsiębiorstw wniosków i planów restrukturyzacyjnych, wniosków o finansowanie inwestycji ze źródeł publicznych i środków Unii Europejskiej. Klienci naszej firmy mogą liczyć na pomoc w znalezieniu skutecznych rozwiązań dotyczących organizacji oraz restrukturyzacji firmy.

TMJ Rachunkowość Sp. z o.o.

NIP 5252892986
REGON 52105845300000
KRS 0000948103

Lokalizacja

ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa

Mail

office@tmjpro.pl

Telefon

+48 22 419 20 80

Zostańmy w kontakcie