Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • zryczałtowany podatek dochodowy
  • książki przychodu i rozchodu
  • pełna księgowość
  • obsługa ZUS
  • kadry i płace

Świadczymy usługi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  W zależności od potrzeb klienta mogą być w formie książki przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg, ewidencji przychodów.  Wypełniamy odpowiednie deklaracje (np. CIT, PIT, VAT, ZUS) do  odpowiednich jednostek rządowych takich jak Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Wykonujemy naliczenia list płac, obliczamy wynagrodzenia.

TMJ Rachunkowość Sp. z o.o.

NIP 5252892986
REGON 52105845300000
KRS 0000948103

Lokalizacja

ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa

Mail

office@tmjpro.pl

Telefon

+48 22 419 20 80

Zostańmy w kontakcie