Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • zryczałtowany podatek dochodowy
  • książki przychodu i rozchodu
  • pełna księgowość
  • obsługa ZUS
  • kadry i płace

Świadczymy usługi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  W zależności od potrzeb klienta mogą być w formie książki przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg, ewidencji przychodów.  Wypełniamy odpowiednie deklaracje (np. CIT, PIT, VAT, ZUS) do  odpowiednich jednostek rządowych takich jak Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Wykonujemy naliczenia list płac, obliczamy wynagrodzenia.