Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • zryczałtowany podatek dochodowy
  • książki przychodu i rozchodu
  • pełna księgowość
  • obsługa ZUS
  • kadry i płace

Świadczymy usługi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  W zależności od potrzeb klienta mogą być w formie książki przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg, ewidencji przychodów.  Wypełniamy odpowiednie deklaracje (np. CIT, PIT, VAT, ZUS) do  odpowiednich jednostek rządowych takich jak Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Wykonujemy naliczenia list płac, obliczamy wynagrodzenia.

TMJ Professional Sp. z o.o.

NIP 7010140120
REGON 141528200
KRS 0000313830

Lokalizacja

ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa

Mail

office@tmjpro.pl

Telefon

+48 22 419 20 80

Zostańmy w kontakcie